Övervakning

Målsättningen med fiskeövervakningen är att säkerställa sig om att fisket är lagligt och lovligt. På så sätt stöder man fiskeriområdets arbete med att utveckla fisket och vårda fiskbestånden.

Borgå-Sibbo fiskeriområde har 12 befullmäktigade fiskeövervakare.
Fiskeövervakarna nås via koordinator Thorbjörn Sirén (telefonnummer 040 061 4887) och
koordinator Göran Ek (telefonnummer 040 774 1012).
E-postadress: valvonta.porvoo(at)hotmail.com

Var och en övervakare har sitt eget egentliga övervakningsområde, men har rätt att övervaka inom hela fiskeriområdet. Övervakningen ska vara jämlik så att olika fiskargrupper övervakas lika mycket och tillräckligt effektivt. Fiskeriområdet samarbetar kontinuerligt med myndigheterna å som med gränsbevakningen, polisen, NTM-centralen och Forststyrelsen.

Fiskeriområdets styrelse har i november 2021 godkänt en fiskeövervakningsplan, enligt vilken målsättningen är att öka allmänhetens kunskap om gällande fiskeregler, begränsningar och fiskeförbud.

Om delägarlag eller vattenägare är intresserade av att samarbeta kring fiskeövervakningen, vänligen kontakta fiskeriområdets verksamhetsledare.