Administration

Fiskeriområdets organ är stämman, styrelsen och verksamhetsledaren.

Stämman utövar fiskeriområdets beslutanderätt. Styrelsen bereder de ärenden som ska behandlas vid stämman och verkställer beslut samt ser till att det ordnas fiskeövervakning och att nyttjande- och vårdplanen verkställs.  Verksamhetsledaren sköter fiskeriområdets löpande förvaltning enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer

Harro Pitkänen, ordförande
Henrik Gahmberg, viceordförande
Mikael Lindfors
Pasi Liitiäinen
Clas Nyberg
Thorbjörn Sirén
Roger Weckman
Tanja Åkerfelt


Marie Kellgren
tel. 041 311 6637 
e-post: borgasibbosfo(at)outlook.com