Fiske

Fiskare ohoj! Har du koll på nyttjande- och vårdplanen? Fiskeriområdet har nu sammanställt det du behöver veta i ett nötskal.

Nyttjande- och vårdplanen i ett nötskal för fritidsfiskare 
Nyttjande- och vårdplanen i ett nötskal för kommersiella fiskare och fiskeguider 

Allmänna fiskerättigheter och fiskevårdsavgift

Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är så kallade avgiftsfria allmänna fiskerättigheter.

Fiskevårdsavgiften berättigar till spöfiske med ett spö och ett drag. Fiskevårdsavgiften är åldersbaserad och under 18-åringar och 70 år fyllda är befriade från fiskevårdsavgiften (betalningsskydigheten gäller inte heller personer som har hunnit fylla 65 år före den 31.12.2023).

För allt annat fiske, så som fiske med fler spön, fiske med bragder eller kräftfiske måste man utöver fiskevårdsavgiften ha tillstånd av vattenägaren.

Lokala fisketillstånd

Fisketillstånd för allmänheten finns åtminstone att köpa till Borgå, Helsingfors och Vanda städers vattenområden. Uppgifter om vilka områden det gäller, fiskebestämmelserna och försäljningsplatserna finns på Borgå stads nätsida, på Helsingfors stads nätsida och på Vanda stads nätsida. Inom fiskeriområdet, på Sibbo fjärden, finns statens allmänna vattenområde på vilket fiske är tillåtet enligt 8 § i lagen om fiske, varje medborgare i en stat inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet som antingen har betalat fiskevårdsavgift eller är under 18 år eller över 65 år rätt att bedriva fritidsfiske.

På föreningen Nylands friluftsområden r.f:s vattenområden är det tillåtet att fiska sik från stranden med tre spön utan extra avgift, förutsatt att man som 18-64 åring har betalat fiskevårdsavgiften. Inom Borgå-Sibbos fiskeriområde är det här möjligt på Högholmsören.

Fiskebegränsningar

Det finns flera ikraftvarande bestämmelser inom området som påverkar fisket, utöver ägarnas egna bestämmelser. Informationen finns på nätsidan Kalastusrajoitus.fi samt på fiskeriområdets bestämmelser-sida och kartsida.

I webbtjänsten Kalastusrajoitus.fi finns information om områden där du inte får fiska med stöd av de allmänna fiskerättigheterna. I webbtjänsten finns också information om de vattenområden som omfattas av begränsningar för mete, pilkfiske och handredskapsfiske enligt lagen om fiske och beslut av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Utifrån den aktuella informationen har myndigheten markerat vattendragen för vandringsfisk på kartan i webbtjänsten. I tjänsten finns också information om områden där det råder fiskeförbud enligt naturvårdslagen, om andra begränsningar av fisket i vattendrag för vandringsfisk och närings-, trafik- och miljöcentralernas beslut om fiskebegränsningar enligt den nya lagen om fiske.

Delägarlagens fisketillstånd

Här kommer information om delägarlagens och övriga lokala fisketillstånd an efter att de kommer fiskeriområdet till kännedom.