Området

Borgå-Sibbos fiskeriområde är en offentligrättslig allmännyttig förening. Fiskeriområdets ändamål är att utveckla fiskerihushållningen inom sitt område och att främja medlemmarnas samarbete för att ordna med ett hållbart nyttjande och vård av fiskbestånden.

Borgå-Sibbos fiskeriområde omfattar havsområden, sjöar och vattendrag. Fiskeriområdets vattenareal är cirka 48 800 hektar. Vattnen är belägna i Sibbo kommun, Borgå stad och en del vatten finns även på Lovisa stads sida. I området finns 66 sjöar eller träsk med en sammanlagda areal på 980 hektar. I fiskeriområdet finns fyra åar som rinner ut i havet.

Läs mer om vattenägandet i Borgå-Sibbos fiskeriområde här.

Fiskeriområdets medlemmar och deltagande i stämma

Medlemmar i fiskeriområdet är innehavarna av fiskerätt inom området och de landsomfattande organisationerna inom fiskeribranschen. Medlemskapet är automatiskt och kan inte väljas eller väljas bort. Medlemskapet är avgiftsfritt.

Fiskeriområdets beslutanderätt utövas av fiskeriområdets stämma. Stämman sammanträder vanligtvis i april. Delägarlag och privata vattenägare som besitter tillräckligt stora vattenarealer samt fiskeribranschens landsomfattande organisationer har rätt att skicka representant till stämman. Registrerade regionala miljö- och naturskyddsorganisationer har rätt till en företrädare som har närvaro- och yttranderätt vid stämman, men inte rösträtt. Du kan läsa mer om fiskeriområden på Centralförbundet för Fiskerihushållnings sidor.